Karnival Kesihatan Klinik Nanga Machan “Saya Mahu Sehat” “10 Ribu Langkah Merdeka” & Advokasi KDB

26 Ogos 2018 | Aktiviti Terkini

Program ini merupakan aktiviti kolaborasi Pi Machan bersama dengan Kolaborasi Kolaborasi Klinik Kesihatan Nanga Machan, SEGI College, JKKK Nanga Machan, Hospital Kanowit. Aktiviti ini telah dihadiri oleh 70 peserta yang terdiri daripada 37 orang peserta perempuan, 33 oran peserta lelaki iaitu para belia-29 orang, ibu bapa-19 orang, dan lain-lain (kanak-kanak) – seramai 22 orang peserta. Aktiviti ini telah diadakan di Klinik Kesihatan Nanga Machan.

Antara aktivit yang diadakan pada hari itu ialah, lari 10,000 langkah Merdeka, derma darah, senam aerobic serta ceramah kesihatan. Tajuk advokasi yang telah dibentang pada hari itu ialah Pengawasan Ibu Bapa di Internet. Advokasi ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pendedahan kepada Ibu Bapa kepentingan pengawasan anak-anak di internet, manfaat kawalan serta apa yan gperlu mereka lakukan sebagai ibu bapa dalam mengawasi anak-anak semasa melayari internet.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti ini dijalankan:

Kembali Ke Atas

kembali